Prof. Dr. Mustafa YAVUZ
“Yönetim eğitilmeden, eğitim yönetilemez”
Araştıran Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Merkezi Kurucusu

Öğretmenlik, yöneticilik görevlerinde bulundu. Çok sayıda ilimizde yönetici, öğretmen, veli ve öğrencilere yönelik eğitimler vermeye devam etmektedir. Türkiye’de bir ilk olan Araştıran Okul Değerlendirme ve Akreditasyon Merkezinin Kurucusudur.
 
Uluslararası ve ulusal bilimsel dergilerde yayımlanan makaleleri dışında, www.arastiraokul.org, Hürriyet Eğitim ve eğitim ve eğitim internet sayfalarında yayımlanmış çok sayıda makalesi bulunmaktadır. Editörlüğünü yaptığı “Yeni Nesil Okul”, “Eğitim Bilimine Giriş” ve yazarı olduğu “Öğrenme Liderliği” isimli kitapları bulunmaktadır. Ayrıca 2018 yılında ülkemizin farklı illerinde görev yapan 26 öğretmenimizin okulda yaptıkları örnek uygulamaları içeren, geliri ihtiyacı olan öğrencilere bağışlanan #FarkYaratanEğitim isimli kitabın editörlerindendir.

Dr.Öğr.Üyesi Burak ŞİŞMAN
 
İstanbul Üniversitesi Hasan Âli Yücel Eğitim Fakültesi, Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi Bölümü’nde görev yapmaktadır. Ayrıca İstanbul Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi’nde Müdür Yardımcılığı görevini yürütmektedir. Yüksek Lisans ve Doktora eğitimini İstanbul Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü, Enformatik Anabilim Dalı’nda tamamlamıştır. Biri Dumlupınar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Matematik Anabilim Dalı ve diğeri de Anadolu Üniversitesi İşletme Fakültesi, İşletme Anabilim Dalı olmak üzere iki lisans derecesine sahiptir. Otizmli çocukların eğitiminde robot kullanımı, yabancı dil eğitiminde robot kullanımı ve çocuklara robotik bilimi eğitimi gibi bilimsel araştırma projelerini yürütmüştür Ayrıca bir tanesi Avrupa Birliği projesi olmak üzere bir çok projede araştırmacı olarak görev almıştır. Bunun yanı sıra robotik bilimi konusu altında 16 patent başvurusu bulunmaktadır.
İlgi alanları; robotik, üç boyutlu sanal öğrenme ortamları, görüntü ve ses sinyali işlemedir. Çalışmalarını robotların eğitimde kullanılması ve insan robot etkileşimi alanlarında yoğunlaştırmıştır.

Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Robotik Eğitmen Eğitimi
Arduino Temelli Eğitmen Eğitimi
Eğitim Teknolojileri Entegrasyonu Eğitimi
İleri Düzey Robotik Eğitici Eğitimi

Öğrencilere Yönelik Eğitimler
Robotik Eğitimi
Arduino Temelli Robotik
İleri Düzey Robotik Eğitimi


Dr. Öğretim Üyesi Devrim Akgündüz 
İstanbul Aydın Üniversitesi
 
 
Lisans ve yüksek lisans öğrenimini Gazi Üniversitesinde, doktora öğrenimini Marmara Üniversitesinde Fen Bilgisi Öğretmenliği alanında tamamladı. Milli Eğitim Bakanlığı ve üniversitelerin çeşitli kademelerinde öğretmen, proje koordinatörü, danışman, uzman, öğretim görevlisi ve öğretim üyesi olarak görev yaptı. Birçok ulusal ve uluslararası projede görev aldı. STEM eğitimi, proje hazırlama teknikleri, proje yönetimi, harmanlanmış öğrenme ve sosyal medya, eğitim teknolojileri, teknoloji entegrasyonu, uluslararası değerlendirme sınavları ve eğitimde inovasyon ile ilgili on binlerce öğretmen, yönetici ve öğrenciye konferans, seminer ve hizmet içi eğitim verdi. Amerikan Dışişleri Bakanlığının daveti ile Uluslararası Ziyaretçi Liderlik Programı (2009) ve yürütücüsü olduğu STEM projesi (2014) kapsamında Amerika Birleşik Devletlerinde 10 Eyalet ve 32 şehirde yaklaşık 50 toplantıya katıldı. ABD’de Bilim Merkezleri, Müzeler, Düşünce Kuruluşları, Bakanlıklar, Üniversiteler, Eğitim Kuruluşları, Okullar, Kütüphaneler, Yerel Yönetimler ve Enstitülerde temaslarda bulundu. 2006’da Türkiye’nin ilk ve en büyük proje sitesi olan Proje Okulunu (www.projeokulu.com), STEM eğitimi ile ilgili Türkiye’deki ilk organizasyon olan STEM Okulunu (stemokulu.com), Türkiye STEM Eğitimi Birliğini (www.stemtr.org) ve Türkiye’nin ilk STEM laboratuvarını kurdu. Türkiye’nin STEM eğitimi ile ilgili ilk raporları olan STEM Eğitimi Türkiye Raporu ve STEM Eğitimi Çalıştay Raporunun editörlüğünü ve yazarlığını yaptı. STEM eğitimi, fen eğitimi, harmanlanmış öğrenme, teknoloji entegrasyonu, eğitsel robotik, PISA ve eğitimde sosyal medya kullanımı üzerine makale, kitap ve konferans bildirileri bulunmaktadır. Birçok ulusal ve uluslararası projede görev almıştır. Dr. Akgündüz halen İstanbul Aydın Üniversitesinde Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Öğretmenliği Bölümü öğretim üyeliğine ve Eğitim Bilimleri ve Teknolojileri Araştırma ve Uygulama Merkezi Müdürlüğü görevine devam etmekte, STEM Okulu, STEM Lab direktörlüğünü ve STEM Öğretmeni yetiştirmeyi amaçlayan STEM Öğretmeni Sertifika Programını yürütmektedir.  


Dr. Öğretim Üyesi Gülçin MUTLU
Lisans öğrenimini Dokuz Eylül Üniversitesi İngiliz Dili Eğitimi anabilim dalında bölüm ve fakülte birincisi olarak ve yüksek lisansını Bilkent Üniversitesi İngilizce Öğretimi (TEFL) alanında bölüm birinciliği derecesiyle tamamlamıştır. Doktora öğrenimini Orta Doğu Teknik Üniversitesi Eğitim Programları ve Öğretim anabilim dalında tamamlamıştır ve aynı üniversitece verilen 2013 yılı ders performans ödevi sahibidir. Lisans eğitiminin bir kısmını Antwerp-Belçika’da geçirmiştir. Dumlupınar Üniversitesi, Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Konya Necmettin Erbakan Üniversiteleri’nde toplam 12 yıl İngilizce okutmanı, eğitim bilimleri araştırma görevlisi ve İngilizce öğretim görevlisi gibi akademik ve Yabancı Diller Yüksekokulu’nda bölüm başkanlığı ve müdür yardımcılığı gibi idari görevlerde bulunduktan sonra, Ocak 2018’den itibaren İzmir Demokrasi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışmaya başlamıştır. Çeşitli ulusal ve uluslararası dergilerde İngilizcenin yabancı dil olarak öğretimi ve eğitim bilimleri alanlarında makaleler yayımlamış ve bilimsel toplantılarda sunumlar yapmıştır. Yabancı dil öğretimi ve yabancı dil öğretim programlarının geliştirilmesi, eğitimle ilgili disiplinler arası çalışmalar, öğrenme ortamı ve sınıf iklimi, motivasyon ve sebat etmenin dil öğrenmedeki önemi, öğretmen eğitiminde güncel yönelim ve yaklaşımlar ve değerlendirme ve özelliklede alternatif ve otantik değerlendirmeye ilişkin yöntemler ilgi alanları arasında yer almaktadır.
 

Prof. Dr. Hünkar KORKMAZ

Hünkar Korkmaz Hacetepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Eğitim Bilimleri Bölümü, Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalında Prof. Dr. unvanıyla görev yapmaktadır. 1999 yılından itibaren öğrenme-öğretme süreçleri, öğrenme stratejileri, program geliştirme ve değerlendirme, eğitim psikolojisi, yaşamboyu öğrenme, materyal geliştirme ve öğretim teknolojileri alanında dersler vermektedir. Dr. Korkmaz Lisans, Yüksek Lisans ve Doktora derecelerini Hacettepe Üniversitesinde almıştır. Doktora sonrası çalışmalar yapmak üzere ABD Texas Tech Üniversitesinde bulunmuş ve Dr. Julie Anna Thomas ile çalışmıştır.

Eğitim alanında iki lisans programı mezunu olan Dr. Korkmaz, sınıf öğretmeni, müfettiş ve öğretim üyesi olarak 30 yıllık bir deneyime sahiptir. Dr. Korkmaz 2014-2016 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi Müdürlüğü ve Eğitim Programları ve Öğretim Anabilim Dalı Başkanlığı görevlerini yürütmüştür. Hizmet içi eğitim programları kapsamında ulusal ve uluslararası düzeyde öğretmenlere (Almanya, İtalya, ABD)  program okuryazarlığı, alternatif ölçme-değerlendirme teknikleri, üst düzey becerileri ölçme ve değerlendirme, materyal geliştirme ve öğretim teknolojileri, öğretim ilke ve yöntemleri konularında seminer vermiştir. Hacettepe Üniversitesi ve Akdeniz Üniversitesinde Sürekli Eğitim Merkezi /Yaşam Boyu Öğrenme Merkezi faaliyetleri kapsamında Eğiticilerin Eğitimi programlarını yürütmüştür.

TUBİTAK SOBAG Çağrılı Projeler Danışma Kurulu Üyesidir.  Teknoloji Geliştirme Vakfı (TEGEV) Şirket Tabanlı Eğitim Çalışma Grubunda yer almıştır. 2014 yılından itibaren Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü ve Sabri Ülker Gıda Araştırmaları Enstitüsü tarafından 10 ilde yürütülen Yemekte Denge Eğitimi Projesi kapsamında Program Geliştirme ve Ders Materyali Hazırlama, Öğretmen Eğitimi boyutlarında katkı sağlamaktadır. TUBİTAK, Avrupa Birliği, MEB, Özel Sektör Destekli Projeler de görev almıştır.

Son olarak Amerika Birleşik Devletleri Nebraska Üniversitesi’nden Prof. Dr.  Julie A. Thomas, Prof. Dr. Juliana Utley, Prof. Dr. Gwen Nuget ve Doç. Dr. Soo-Young Hong ile birlikte STEM ve Aile Katılımı konusunda yazılan bir kitapta, Eğitimde Aile Katılımının Avantajları başlıklı kitap bölümü üzerinde çalışmaktadır.

Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

 • Program Okuryazarlığı
 • Alternatif Ölçme Ve Değerlendirme Yaklaşımları
 • Üst Düzey Öğrenme Becerilerini Ölçme Ve Değerlendirme- Uygun Soru Yazma Teknikleri
 • Eğitime Aile Katılımı ve Evde Eğitim
 • Ev Ödevlerinin İçerik ve Niteliğini Geliştirmek Yoluyla Akademik Performansı Arttırmak
 • Okul-Sınıf ve Birey Düzeyinde Eğitim Programı Geliştirme
 • Program Geliştirme ve Öğretim Alanında Yeni Paradigmalar
 • Tam Öğrenme Modeli – Akademik Başarıyı İzleme ve Değerlendirme
 • Portfolyo Değerlendirme
 • Kavram Yanılgıları
 • Mizah, Öğrenme ve Mutluluk
 • 21. Yüzyıl  Öğretmen Nitelikleri ve Yeterlikleri
 • Eğiticilerin Eğitimi

Doç. Dr. Veli TOPBAŞ

1971 yılında Yalvaç-Isparta’da doğdu. 1992 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Sınıf öğretmenliğin ve Yan alanı Matematik olarak mezun oldu. 1993 yılında MEB Konya- Beyşehir Dumanlı köyünde sınıf öğretmeni olarak göreve başladı. 1995 Yılında Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sınıf öğretmenliği programında yüksek lisansa başlayıp 1998 yılında Matematik Eğitimi Üzerine tezini yazarak yüksek lisansa programı tamamladı. 1993-2000 yıllarında Konya ve Denizli illerinin  ilköğretim okullarında sınıf öğretmeni ve matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 2000 yılında ise Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü Sınıf öğretmenliği Ana Bilim dalında Araştırma görevlisi olarak göreve başladı.

Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü Sınıf öğretmenliği Ana Bilim dalında iki yıl görev yaptıktan sonra 2002 yılında Yök kanunun 35. Maddesi ile Gazi Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü sınıf öğretmenliği doktora programına başladı. 2007 yılında Matematik öğretimi Üzerine tezini yazarak doktora programını tamamlayıp Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi İlköğretim bölümü Sınıf öğretmenliği Ana Bilim dalında Dr. Araştırma görevlisi olarak görevine başladı.  2008 yılında Yrd. Doç. Dr. Olarak aynı Anabilim Dalına atandı. 2013 Sınıf Eğitimi Doçentlik Ünvanını aldı. TÜBİTAK’tan iki kere Bilimsel yayın teşvik ödülü aldı. Bilimsel projeleri olaran ve UNICEF ve MEB ortaklaşa yürütülen İlkokullarda Yetiştirme Program (İYEP)’ın Akademik Koordinatörlüğünü ve Matematik Zümre Başkanlığını Yaptı. Yazarı olduğu ve editörlüğünü yaptığı kitapları bulunmaktadır.

 Uluslararası ve ulusal birçok sempozyum ve kongreye bilimsel çalışmalarını sözlü bildiri olarak sunmuştur. Mesleki çalışmalarını Üniversite öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığının çeşitli birimlerinde öğretmen ve yöneticilerine matematik öğretimi ve ölçme değerlendirme öğretim ilke ve yöntemleri öğretmenlik mesleki gelişimi gibi konularda seminerler, Unicef ve Meb ortaklaşa yürütülen İyep ile ilgili seminer ve çalıştaylarda dersler vermiştir. Devlet ve Özel Okullarda öğrencilere, öğretmenlere ve velilere Matematik kaygısı, matematik öğretimi ve yaratıcılık, matematik başarısı, eğlenceli matematik gibi konularla ilgili konferanslar verdi.  Matematik Eğitimi ve öğretimi ve öğretmen ve öğretmen adayları ile ilgili Uluslararası ve ulusal bilimsel çok sayıda makalesi ve yayınları bulunmaktadır.

Erasmus programı, 2014 ve 2015 yıllarında Macaristan ve İspanyada matematik öğretimi çerçevesinde matematik derslerinde problem çözme ve süreçleri üzerine dersler vermiştir. Doç. Dr. Veli TOPTAŞ Halen Kırıkkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü Sınıf eğitimi Ana Bilim dalında lisans ve lisansüstü dersleri yürüterek  Doç. Dr. Olarak Görev devam etmektedir. İngilizce bilen, evli ve İki çocuk babasıdır.

Verilebilecek Eğitim Seminerleri

Öğrenci eğitimleri:

Matematiği sevmek için ipuçları,

Eğlenceli matematik,

Matematiği başarımızı nasıl artırırız vb.

Öğretmen eğitimi:

Çocukta matematiksel düşünce nasıl gelişir?

Matematiği nasıl öğretmeliyiz.

Çocuğa matematiği öğrenirken neler dikkat etmeliyiz

İşlevsel matematik

Çocuklar için matematik nasıl somutlaştırırız

Matematiği çocuklar nasıl keşfetmeliProf. Dr. Ahmet Şimşek
1997 yılında Gazi Üniversitesi Kastamonu Eğitim Fakültesi Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümünden (Tarih yan alanı) mezun oldu. Gazi Üniversitesi’nin; Sosyal Bilimler Enstitüsünde 2000 yılında tarihsel hikayelerin öğretimsel katkısı üzerine tarih eğitiminde master,  Eğitim Bilimleri Enstitüsünde 2006’da tarihsel zaman kavramı ve çocuklarda gelişimi üzerine tarih öğretmenliğinde doktora tezlerini verdi. 2010’da tarih eğitimi doçenti, 2016’da ise profesörü oldu. Gazi, Ahi Evran, Marmara, Sakarya üniversitelerinde çalıştı. Yazar son 8 yıldır tarihyazımı ve metodolojisi alanında ağırlıklı olmak üzere tarih eğitiminde çalışmaya devam etmektedir. TUHED (Türk Tarih Eğitimi Dergisi) Başeditörü, Tarihyazımı Çalıştaylarının eş başkanı, ISHE (Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu) Düzenleme Kurulu Üyesi, EPDAD Yönetim Kurulu Üyesidir. Türkiye’de Tarihyazımı, Tarih Nasıl Yazılır, Tarih için Metodoloji, Türk Tarihçileri, Dünyada Tarihçilik, Yaşayan Türk Tarihçileri ve Türkiye’de Tarih Eğitimi gibi kitapların editörüdür.
Halen, İstanbul Üniversitesi Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesinde Prof. Dr. olarak çalışmaya devam etmektedir.

Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Tarih Düşüncesinin Evrimi ve Metodoloji

Tarih Öğretim Programlarını Anlamak: Neden ve Nasıl?

Tarih Derslerinde Yaratıcı Öğretim Materyali Geliştirmek: Neden Nasıl?

Tarih Öğretiminde Okul Dışı Öğrenme: Ne, Nasıl?

Tarih Öğretiminde Yeni Yaklaşımlar: Yeni Olan Ne?

Tarih Derslerinde Ölçme-değerlendirme: Neden ve Nasıl?

Öğrencilere Yönelik Eğitimler

Neden Tarih Öğreniriz?

Tarih Derslerinde Nasıl Başarılı
Olabiliriz?

Tarihi Öğrenmek: Diziler mi Dersler mi:

Zor Olanı Keyfe Dönüştürmek: Tarihi Neden Sevdim?

Velilere Yönelik Eğitimler

Türkiye’de Tarih, sadece Tarih değildir Midir?

Tarihsel Filmlerden Tarih Öğrenmek

Neden Tarih Öğreniriz?

Yakın Dönemi Neden Merak Ederiz?
 

Doç. Dr. Nurtuğ Barışeri Ahmethan

1993 yılında, Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Müzik Eğitimi bölümünden mezun oldu ve 1996 yılında aynı  üniversitenin Fen Bilimleri Enstitüsünde Yüksek Lisans Programını tamamladı. 1996 yılında YÖK – Dünya Bankasının Milli Eğitimi Geliştirme Projesi kapsamında açtığı bursu kazanarak İngiltere’de Durham Üniversitesinde, Eğitim Bilimleri alanındaki doktora eğitimini 2000 yılında tamamladı. Doktora tezinde Türk ve İngiliz sınıf öğretmenlerinin müzik öğretimindeki özgüvenlerini ve tutumlarını karşılaştırarak öneriler sundu. 2004 yılında Selçuk Üniversitesi tarafından 6 ay görevlendirilerek Amerika Birleşik Devletlerinde, Boston Longy School of Music’te, müzik eğitim yaklaşımlarından biri olan, Dalcroze  Euryhytmic konusunda çeşitli eğitimlere katıldı. Bununla beraber Türkiye ve yurt dışında düzenlenen Orff-Schulwerk müzik eğitimi yaklaşımı konusunda birçok atölye çalışmasına katıldı. Okulöncesi kurumlarında, özel ve devlet ilköğretim kurumlarında, sınıf ve okul öncesi öğretmenliği bölümlerinde, müzik öğretim yaklaşımları konusunda seminer ve atölye çalışmaları yaptı. Avrupa Müzik Okulları Derneği (EAS –European Association for Music in Schools) İç Anadolu Bölge Temsilcisi ve Müzik Eğitimcileri Derneği (MÜZED) üyesidir. ‘Orff Çalgılarıyla Türkülerimiz’  adında kitabı,  müzik eğitimi ve öğretimi ile ilgili yayınları, yurt içinde ve yurt dışında yapılan bilimsel toplantılarda da bildirileri mevcuttur. 2002 tarihinden itibaren öğretim üyesi olarak Selçuk Üniversitesi ve Necmettin Erbakan Üniversitelerinde görev yapmıştır. Halen, Necmettin Erbakan Üniversitesi Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Eğitimi Anabilim Dalında lisans seviyesinde Özel Öğretim Yöntemleri I ve II, Okul Öncesi Müzik Eğitiminde Genel Yaklaşımlar, Piyano, Araştırma Yöntemleri, Yüksek Lisans seviyesinde Müzik Eğitiminde Araştırma Yaklaşımları ve Yöntemleri I, II derslerini yürütmektedir. 

Öğretmenlere Yönelik Eğitimler

Aktif müzik eğitimi nasıl yapılır?

Müziksel yaratıcılık nedir?

Sınıflarda kullanılan müzik materyallerini nasıl geliştirebiliriz?

Öğrencilere Yönelik Eğitimler

Orff Schulwerk yaklaşımında hareket, ritm ve doğaçlama

Velilere Yönelik Eğitimler

Neden müzik eğitimi, Müziğin çocuk gelişimindeki yeri nedir?


Dr. Öğretim Üyesi Ece Sarıgül
Özgeçmiş
Dr. Ece Sarıgül lisans eğitimini İngiliz Dili Eğitimi alanında Selçuk Üniversitesinde tamamlamıştır. Yüksek lisans ve doktora derecelerini ise yine İngiliz Dili Eğitimi alanında Gazi üniversitesinden almıştır. Ayrıca, Necmettin Erbakan Üniversitesi’nden Eğitim Yönetimi alanında bir yüksek lisans derecesi daha bulunmaktadır. Selçuk ve Necmettin Erbakan Üniversiteleri Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalında 25 yıldan fazla çeşitli konularda alan dersleri vermiştir. Selçuk Üniversitesi İngilizce Öğretmenliği Anabilim Dalı Başkanlığı, Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı diller Yüksek Okulu Müdürlüğü ve Eğitim Fakültesi Dekan Yardımcılığı gibi birçok yöneticilik görevlerinde bulunmuştur. Temel çalışma ve araştırma konuları ise öğretmen eğitimi, çocuklara yabancı dil eğitimi, dil öğretim yöntemleri, çeviri çalışmaları, dil öğretiminde drama kullanımı, dil öğretiminde materyal tasarımı ve sözcük bilgisidir. İngiliz dili eğitimi ve yabancı dil eğitimi ile ilgili birçok makalesi yayınlanmıştır ve ulusal-uluslararası konferanslarda bildiriler sunmuştur. Birçok yabancı dil eğitimi ve eğitim dergilerinde hakemlik, editörlük, yayın kurulu üyeliği gibi görevleri bulunmaktadır. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda görev yapan İngilizce öğretmenlerine İngiliz Dili Eğitimi alanıyla ilgili çeşitli konularda öğretmen eğitimi kursları ve seminerleri vermiş ve çeşitli ulusal – uluslararası projelerde görev almıştır.  Halen MEF Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngilizce Öğretmenliği Bölümünde öğretim üyesi olarak çalışmakta ve İngilizce öğretmenlerine yönelik öğretmen eğitimleri ve seminerler vermektedir.
 
         List of Subjects for Teacher Training for ELT Teachers                                             
Motivating  Young EFL Learners
Use of Video & Films in the EFL Classroom
Drama in Language Teaching
Teaching Young Learners
Creative Language Teaching Materials
Teaching Receptive and Productive Skills
Use of Games in the EFL Classroom
Classroom Management
Use of Arts and Crafts in the EFL Classroom
Use of Songs in the EFL Classroom
Use of Pictures  in the EFL Classroom
Use of Puppets in the EFL Classroom
Fun Activities  in the EFL Classroom
Making Grammar Interactive & Fun
How to Adapt Your Textbook?
Creating Interactive Listening and Speaking Opportunities
Use of Music in the EFL Classroom
Teaching Vocabulary Strategies and Techniques
Use of Flashcards in  the EFL Classroom
Story Telling in the Young Learners’ Classes

 
Dr. Öğretim Üyesi Yusuf Demir
Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalında lisans ve
yüksek lisans öğrenimini tamamlamıştır. Aynı alanda, Gazi Üniversitesi’nde, sınıf içi
etkileşimde İngilizce öğretmenlerinin hata düzeltme ve geri bildirim verme durumları üzerine
çalışmalarını tamamlayarak doktora programından mezun olmuştur (2016). İngilizce
öğretmeni olarak göreve ilk başladığı kurum olan Konya ili Meram ilçesine bağlı Ayşe
Sönmez İlköğretim Okulu’nda bir dönem çalıştıktan sonra Selçuk Üniversitesi Ilgın Meslek
Yüksekokulu’nda okutman olarak altı yıl görev yapmıştır. Ardından 2015 yılının başında
Necmettin Erbakan Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu’nda göreve başlamış, ve hâlen
aynı kurumda yardımcı doçent olarak görev yapmaya devam etmektedir.
Ulusal ve uluslararası dergilerde makaleler yayımlamış ve bilimsel toplantılarda
sunumlar yapmış olan Yusuf Demir, çeşitli dergilerde alan editörlüğü yapmaktadır, ve aynı
zamanda Language Teaching and Educational Research dergisinin kurucu & baş editörüdür.
Yabancı dil öğretmen eğitimi, anadili İngilizce olan ve olmayan (native and non-native
English- speaking teachers) öğretmenlerin pratiklerine dair karşılaştırmalı çözümlemeler,
hedef dilde sözlü iletişim stratejileri, temel dil becerilerinin öğretimi, öğrenci ve öğretmen
bilişi, kültürlerarası etmenler, materyal değerlendirme, akademik ilgi alanları arasında
bulunmaktadır.
Yusuf Demir, evli ve 2 çocuk babasıdır.